Cachet

ambitieus om er werk van te maken

Cachet, sterk en flexibel in Arbeidszaken.

Missie

Cachet is in 1999 opgericht met een sociaal maatschappelijke missie om mensen met een uitkering en of beperking terug te leiden naar de arbeidsmarkt en werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen van personeel met een uitkering en of beperking.

Nu vele jaren later zijn wij bevestigd dat onze vorm van sociaal maatschappelijk ondernemen loont! Wij hebben in 2016 onze bestaande dienstverlening uitgebreid met hulp aan mensen die sociaal maatschappelijk even moeilijk zitten. Deze dienstverlening wordt zonder winstoogmerk ingezet.

Wij vinden een samenleving belangrijk waarin we verantwoord, sociaal en duurzaam omgaan met mensen, maatschappij en milieu. Voor ons begint sociaal ondernemen met trots en zorg voor onze medewerkers. Daarnaast zetten we ons individueel in voor verschillende sociale en maatschappelijke projecten.

Visie

Een rol in de samenleving

Wij vinden dat bedrijven ook een rol hebben in het gezonder en duurzamer maken van de samenleving. Dat begint bij je eigen mensen. Wij zijn trots op de mensen die bij ons werken en handelen daar ook naar. En we vragen ook sociale inzet van hen. Wij werken veel voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, kwetsbare ouderen en of andere hulpbehoevenden, dan heb je een bepaalde dienstverlenende instelling nodig. Maar we nemen ook zelf mensen aan met een beperking of detacheren hen door naar een andere ondernemer.

Ondernemen is meer

Ondernemen is meer dan winst maken, vinden wij. We vinden het belangrijk dat ook volgende generaties prettig kunnen leven en werken. Deze gedachte is diep geworteld in onze bedrijfsvoering en in de dagelijkse praktijk. Zo gebruiken we milieuvriendelijke auto’s en leveren zonnestroom terug aan het elektriciteitsnet.
Onnodig rijden beperken we door een strakke planning te hanteren en vooral op huisbezoek te gaan bij klanten. Zo kijken we telkens hoe we kunnen acteren op het raakvlak van ondernemen en milieuvriendelijk of sociaal bezig zijn.

Werkzaamheden re-integratie en arbeidszaken anno 2020

Cachet verzorgt voor diverse werknemers met structurele functionele beperkingen de toeleiding naar de arbeidsmarkt in opdracht van werkgevers, UWV en gemeenten. Tevens adviseren wij opdrachtgevers, werkgevers en werknemers over veel voorkomende arbeidszaken.
Bij re-integratieprojecten leidt Cachet werknemers met structurele functionele beperkingen op haar eigen persoonlijke wijze terug naar de arbeidsmarkt waarbij de motiverende en ondersteunende werkzaamheden een sleutelpositie innemen. Cachet is gewend om te werken op basis van een no cure, less pay constructie. Ook is het mogelijk vooraf een contract af te sluiten waarbij de werkgever zich verzekerd van de inzet van Cachet tegen een lager tarief.