Outplacement

van werk naar werk begeleiding

Introductie

Wanneer er ontslag dreigt voor jouw door bijvoorbeeld een reorganisatie of je zit niet meer fijn in jouw arbeidsomgeving dan kan er vaak gebruik gemaakt worden van een outplacementtraject. Een veelal ingrijpende gebeurtenis omdat er een verandering plaatsvindt in jouw werkzame leven. Maar deze wending kan ook een positieve verandering opleveren.

Binnen een outplacementtraject bij Cachet wordt er gekeken naar jouw kwaliteiten en welke toekomstige baan het beste bij jou als persoon past. Het doel van outplacement is een nieuwe baan, passend bij de competenties.

Wij willen jou graag helpen om deze verandering succesvol te laten verlopen. Wil je meer informatie? Neem contact met ons op, ga hiervoor naar ons contactformulier.

Werkwijze

Tijdens een outplacement traject doorlopen we verschillende fases. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij samen als volgt te werk:

1 Intake en persoonlijke oriëntatie

Voordat we op zoek gaan naar een nieuwe baan is het verstandig om je goed te oriënteren op de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit begint al met het onderzoeken van je eigen wensen. Waar liggen je interesses en wat zijn je competenties en vaardigheden? Wat zijn de werkwaarden en drijfveren die je belangrijk vindt in je werk en welke beroepen spreken je aan?

Na een uitgebreid persoonlijk intakegesprek inventariseren we deze gegevens en bekijken we samen de mogelijkheden en wensen. Maar ook of er belemmeringen zijn die een succesvolle outplacement in de weg kunnen staan.

2 Arbeidsmarktoriëntatie

In het digitale testlokaal van Cachet wordt een persoonlijk profiel duidelijk in kaart gebracht. Daarna vindt een verkenning van de regionale arbeidsmarkt plaats. We brengen het persoonlijk profiel in relatie met de huidige arbeidsmogelijkheden. Welke functie is haalbaar en biedt perspectief? Is er wellicht scholing en of een persoonlijke training nodig?

De arbeidsmarktoriëntatie zorgt ervoor dat er vooraf juiste keuzes gemaakt worden voor een nieuwe loopbaanrichting.

3 Ontwikkelen sollicitatievaardigheden

Tijdens deze fase bieden wij ondersteuning bij het selecteren van bedrijven en begeleiden we bij het opstellen van het curriculum vitae, sollicitatiebrieven en de wijze van presenteren. Daarnaast worden een zoekprofiel opgesteld zodat u actuele vacatures ontvangt.

4 Arbeidsbemiddeling en nazorg

Samen brengen we het zoekprofiel actief onder de aandacht bij diverse werkgevers in de regio. We maken hierbij gebruik van het uitgebreide werkgeversnetwerk van Cachet.

Duur traject

Een outplacementtraject is maatwerk. De doorlooptijden variëren per situatie. Gemiddeld genomen duurt een traject 5 maanden.

Resultaat

Wij brengen jouw kwaliteiten, kennis en vaardigheden duidelijk in kaart en geven een realistische kijk op de arbeidsmarktmogelijkheden. Uiteindelijk resultaat dit in een passende baan in een andere arbeidsomgeving.

Kosten

De kosten van outplacement verschillen per traject. De budgethouder (soms een werkgever soms jij) zelf bepaalt ten alle tijden hoeveel hij of jij over heeft voor een outplacementtraject. Vanzelfsprekend speelt het budget zelf hierin een rol maar ook jouw behoefte de doelstelling van het traject.

Hoeveel een outplacement kost hangt af van onder andere:
•    de duur, doel en intensiteit van het traject
•    benodigde aanvullende instrumenten zoals scholing, cursus, persoonlijke trainingen en testen.

Bij Cachet is naast een compleet traject ook een deeltraject mogelijk. Bij een volledig traject worden de werkzaamheden per 2 maanden gerekend. Bij een deeltraject per ingezette interventie en of product.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor een aantal instrumenten en of producten een ‘no cure, less pay’ clausule af te sluiten. Hierdoor vallen de kosten lager uit wanneer er snel werk wordt gevonden en niet alle activiteiten zijn ingezet of wanneer onverhoopt geen ander werk wordt gevonden.