Werkfit

weer klaar voor de arbeidsmarkt

Introductie

Werkfit maken als re-integratiedienst is bedoeld voor mensen die een ZW- en of AG-uitkering van de UWV hebben en nog niet geheel toe zijn aan het verkrijgen van een baan. Deze dienst kent drie pijlers:

  1. Versterken van de werknemersvaardigheden
  2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  3. Arbeidsmarkt positie in beeld brengen

Versterken van de werknemersvaardigheden

Deze dienst is bedoeld om weer te wennen aan werk, ritme op te bouwen en vaardigheden te versterken en is gericht op een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijk effectiviteit wordt de psychische en lichamelijke weerbaarheid verhoogd. Deze dienst heeft een activerende werking waardoor men leert omgaan met de belemmeringen die er spelen. Voorbeelden van in te zetten interventies zijn assertiviteitstraining, activiteiten gericht op het verhogen van de psychische en fysieke fitheid en omgaan met psychosociale problematiek.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Bij het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie wordt gekeken naar de (cognitieve) vaardigheden, capaciteiten, persoonlijke interesse, werkervaring in relatie tot de beschikbare vacatures op de (regionale) arbeidsmarkt. Een psychotechnisch beroepskeuzeonderzoek kan onderdeel zijn van deze dienst. Cachet beschikt over haar eigen testlokaal en deze zijn digitaal afneembaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, ga hiervoor naar ons contactformulier

Werkwijze

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen.

1 kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een re-integratieplan geschreven met als doel geleidelijke terugkeer in ander passend werk bij een andere werkgever. Hierbij worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn. Belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 inzet van diverse onderzoeken in testlokaal Cachet en arbeidsmarktoriëntatie

Na akkoord van het UWV en de klant op het re-integratieplan worden de benutbare vaardigheden, capaciteiten en interesses in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met bestaande functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Er wordt een (kansrijk)beroepsprofiel voor de klant opgesteld. In deze fase wordt ook gestart met het opdoen van werknemersvaardigheden.

3 aanbodversterking: persoonlijke trainingen en scholing

In deze fase wordt de klant ‘geschoold’, getraind wanneer hij of zij voor een passende baan in aanmerking kan komen maar de nieuwe werkvaardigheden nog niet heeft. Ook een sollicitatietraining valt onder deze fase. In deze fase wordt ook gestart met het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Hierbij ligt de aandacht op het verhogen van de fysieke en mentale weerbaarheid. Wanneer de klant belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek hoe hiermee om te gaan zodat de aandacht gericht kan worden op het vinden van werk.

4 bemiddeling en nazorg

Indien van toepassing (of aansluitend in een ‘naar werk traject) wordt er samen met de klant gezocht naar passende vacatures. Acquisitie van werkgevers aan de hand van het beroepsprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd, indien van toepassing, over loonkostenvoordeel, no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van de werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en de belastbaarheid. Daarnaast wordt de klant sociaal en juridisch geadviseerd over een mogelijke uitkering en of aanvaarding van een nieuwe werkplek.

Duur van een traject

De duur van het traject; voor klanten met een UWV-uitkering bedraagt dit meestal 6-12 maanden. Maximaal kan een werkfittraject 18 maanden duren.

Trajectresultaat

  • De arbeidsmogelijkheden en positie van de klant zijn bepaald. (Andere passende arbeid).
  • De klant is in staat om gericht te solliciteren naar passende arbeid.
  • De klant heeft leren omgaan met de persoonlijke belemmeringen en of beperkingen.
  • De klant heeft een andere passende baan of een richting in toekomstige mogelijkheden.