Outplacement

medewerkers aan passend werk helpen

Introductie

Wanneer er ontslag dreigt voor een medewerker of er is een andere reden dat een medewerker niet langer op dezelfde werkplek kan blijven wordt er vaak gebruik gemaakt van een outplacementtraject. Een veelal ingrijpende gebeurtenis omdat er een verandering plaatsvindt in een werkzame leven. Maar deze wending kan ook een positieve verandering opleveren.

Binnen een outplacementtraject wordt er gekeken naar de kwaliteiten van uw medewerker en naar welke toekomstige baan het beste bij hem of haar past. Het doel van outplacement is een nieuwe baan, passend bij de competenties van de werknemer.

Wij willen u en uw medewerker graag helpen om deze verandering snel, goed en succesvol te laten verlopen.

Werkwijze

Tijdens een outplacement traject doorlopen we verschillende fases. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1 Intake en persoonlijke oriëntatie

Voordat we op zoek gaan naar een nieuwe baan is het verstandig om samen met uw medewerker goed te oriënteren op de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit begint al met het onderzoeken van de specifieke wensen. Waar liggen de interesses en wat zijn de huidige competenties en vaardigheden? Wat zijn de werkwaarden en drijfveren?

Na een uitgebreid persoonlijk intakegesprek inventariseren we deze gegevens en bekijken we samen met de medewerker naar de mogelijkheden en wensen. Maar ook of er belemmeringen zijn die een succesvolle outplacement in de weg kunnen staan.

2 Arbeidsmarktoriëntatie

In het digitale testlokaal van Cachet wordt een persoonlijk profiel duidelijk in kaart gebracht. Daarna vindt een verkenning van de regionale arbeidsmarkt plaats. We brengen het persoonlijk profiel in relatie met de huidige arbeidsmogelijkheden. Welke functie is haalbaar en biedt perspectief? Is er wellicht scholing of een training nodig?

De arbeidsmarktoriëntatie zorgt ervoor dat er vooraf juiste keuzes gemaakt worden voor een nieuwe loopbaanrichting.

3 Ontwikkelen sollicitatievaardigheden

Tijdens deze fase bieden wij ondersteuning bij het selecteren van bedrijven en begeleiden we bij het opstellen van het curriculum vitae, sollicitatiebrieven en de wijze van presenteren. Daarnaast worden een zoekprofiel opgesteld zodat de werknemer actuele vacatures ontvangt.

4 Arbeidsbemiddeling en nazorg

Samen brengen we het zoekprofiel actief onder de aandacht bij diverse werkgevers in de regio. We maken hierbij gebruik van het uitgebreide werkgeversnetwerk van Cachet.

Duur traject

Een outplacementtraject is maatwerk. De doorlooptijden variëren per situatie. Gemiddeld genomen duurt een traject 5 maanden.

Resultaat

Wij brengen de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van uw medewerker duidelijk in kaart en geven een realistische kijk op de arbeidsmarktmogelijkheden. Uiteindelijk resultaat dit in een passende baan in een andere arbeidsomgeving.

Kosten

De kosten van outplacement verschillen per traject. De budgethouder (soms een werkgever soms een werknemer) zelf bepaalt ten alle tijden hoeveel hij of zij over heeft voor een outplacementtraject. Vanzelfsprekend speelt het budget zelf hierin een rol maar ook de behoefte van de werknemer en de doelstelling van het traject.

Hoeveel een outplacement kost hangt af van onder andere:

  • de duur, doel en intensiteit van het traject
  • benodigde aanvullende instrumenten zoals scholing, cursus, persoonlijke trainingen en testen.

Bij Cachet is naast een compleet traject ook een deeltraject mogelijk. Bij een volledig traject worden de werkzaamheden per 2 maanden gerekend. Bij een deeltraject per ingezette interventie en of product.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor een aantal instrumenten en of producten een ‘no cure, less pay’ clausule af te sluiten. Hierdoor vallen de kosten lager uit wanneer er snel werk wordt gevonden en niet alle activiteiten zijn ingezet of wanneer er onverhoopt geen ander werk wordt gevonden.