Naar werk

begeleiding van werknemer en werkgever

Introductie

Cachet begeleidt en bemiddeld mensen naar werk met een ZW- en of AG-uitkering van het UWV. Door het inzetten van persoonsgerichte interventies worden de vaardigheden versterkt waardoor men effectiever en met meer vertrouwen naar werk toe worden geleid en werk behoudt.

Enkele onderdelen van de re-integratiedienst Naar Werk zijn:

  • Sollicitatietraining
  • Bemiddeling
  • Coaching
  • Nazorg

Bij het aanvaarden van werk wordt de werkgever en werknemer ondersteund bij het aanvragen van voorzieningen, subsidies en bij het opstellen van de benodigde overeenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, ga hiervoor naar ons contactformulier.

Werkwijze

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen.

1 kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een re-integratieplan geschreven met als doel het vinden van een baan hetzij in eigen of ander passend werk bij een andere werkgever. Hierbij worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn. Belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 Arbeidsmarktoriëntatie en opstellen zoekprofiel

Na akkoord van de klant en het UWV op het re-integratieplan worden de mogelijkheden in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Er wordt een zoekprofiel opgesteld.

3 aanbodversterking: persoonlijke training

In deze fase wordt de klant getraind in sollicitatievaardigheden en ondersteund bij het solliciteren naar geschikte functies. Een brief en CV worden opgesteld.

4 bemiddeling en nazorg

Samen met de klant wordt gezocht naar (passende) vacatures. Acquisitie van werkgevers aan de hand van het zoekprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd, indien van toepassing, over premiekortingen(loonkostenvoordeel per 2018), no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van de werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en de belastbaarheid van de klant. Daarnaast wordt hij/zij sociaal en juridisch geadviseerd over een mogelijke uitkering en of aanvaarding van een nieuwe werkplek.

Duur van een traject

De duur van het traject; voor klanten met een UWV-uitkering bedraagt dit maximaal 9 maanden.

Trajectresultaat

  • De arbeidsmogelijkheden van de klant zijn bepaald en hij/zij is in staat om gericht te solliciteren naar (passende) vacatures.
  • De klant heeft richting in toekomstige mogelijkheden en verkrijgt een baan.
  • Nazorg langer dan 6 maanden.

Regio

De coaches van Cachet zijn werkzaam in de Midden en Oostelijke arbeidsmarktregio’s.