Werkfit

weer klaar voor de arbeidsmarkt

Introductie

‘Werkfit maken’ als re-integratiedienst is bedoeld voor jou wanneer je een ZW- en of AG-uitkering hebt van de UWV en om welke reden dan ook nog niet geheel toe bent aan het verrichten van betaald werk.

Deze dienst kent drie pijlers:

  1. Versterken van de werknemersvaardigheden
  2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  3. Arbeidsmarkt positie in beeld brengen

Versterken van de werknemersvaardigheden

Deze dienst is bedoeld zodat je weer went aan werk, arbeidsritme en belastbaarheid opbouwt en (werk)vaardigheden versterkt. Deze dienst is gericht op een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijk effectiviteit is de bedoeling dat jouw psychische en of lichamelijke weerbaarheid wordt verhoogd. Deze dienst heeft een activerende werking waardoor je leert omgaan met de belemmeringen die er spelen. Voorbeelden van in te zetten interventies zijn assertiviteitstraining, activiteiten gericht op het verhogen van de psychische en fysieke fitheid en leren omgaan met psychosociale problematiek.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Bij het in beeld brengen van jouw arbeidsmarktpositie wordt op individueel niveau gekeken naar jouw (cognitieve) vaardigheden, capaciteiten, persoonlijke interesse, werkervaring in relatie tot de beschikbare vacatures op de (regionale) arbeidsmarkt. Een psychotechnisch beroepskeuzeonderzoek kan onderdeel zijn van deze dienst. Cachet beschikt over haar eigen testlokaal en deze zijn digitaal afneembaar. Deze dienst geeft uiteindelijk kansrijke mogelijkheden weer.

Wil je meer informatie dan kun je contact met ons opnemen, ga hiervoor naar ons contactformulier.

Werkwijze

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen.

1 kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een re-integratieplan geschreven met als doel geleidelijke terugkeer in ander passend werk bij een andere werkgever. Hierbij worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn. Belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 inzet van diverse onderzoeken in testlokaal Cachet en arbeidsmarktoriëntatie

Na akkoord van jou en het UWV op het re-integratieplan worden jouw benutbare vaardigheden, capaciteiten en interesses in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met bestaande functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Er wordt een (kansrijk)beroepsprofiel voor jou opgesteld. Ook kan in deze fase worden gestart met het opdoen van werknemersvaardigheden.

3 aanbodversterking: persoonlijke trainingen en scholing

In deze fase wordt je geschoold, getraind wanneer jij voor een passende baan in aanmerking kan komen maar de nieuwe werkvaardigheden nog niet hebt. Ook een sollicitatietraining valt onder deze fase. In deze fase wordt ook gestart met het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Hierbij ligt de aandacht op het verhogen van de fysieke en mentale weerbaarheid. Wanneer jij belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek hoe hiermee om te gaan zodat de aandacht gericht kan worden op het vinden van werk.

4 bemiddeling en nazorg

Indien van toepassing (of aansluitend in een ‘naar werk traject) wordt samen met jou gezocht naar passende vacatures. Acquisitie van werkgevers aan de hand van het beroepsprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd, indien van toepassing, over premiekortingen(loonkostenvoordeel per 2018), no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van de werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en jouw belastbaarheid. Daarnaast wordt je sociaal en juridisch geadviseerd over een mogelijke uitkering en of aanvaarding van een nieuwe werkplek.

Duur van een traject

De duur van het traject; voor klanten met een ZW-uitkering max. 6 maanden en klanten met een Wajong/WIA uitkering max. 18 maanden.

Trajectresultaat

  • Jouw (kansrijke) arbeidsmogelijkheden zijn bepaald. (Andere passende arbeid).
  • Je bent in staat om gericht te solliciteren naar passende arbeid.
  • Je hebt leren omgaan met de persoonlijke belemmeringen of beperkingen.
  • Je hebt een andere passende baan of een richting in toekomstige mogelijkheden.

Regio

De coaches van Cachet zijn werkzaam in de provincie Gelderland, Overijssel en Utrecht. Zij komen graag bij u op huisbezoek of op locatie in de eigen woonomgeving.