Jobcoaching

persoonlijke ondersteuning in het arbeidsproces

Introductie

Ben je op zoek naar baan of heb je ondersteuning nodig op het werk? Of misschien wil je werken maar weet je niet welke mogelijkheden er zijn. En heb je vragen hoe het dan met je uitkering zit? Dan is jobcoaching wellicht iets voor jou!

Wat doet een jobcoach voor je ?

Jouw persoonlijke coach van Cachet maakt samen met jou een inschatting van je mogelijkheden en beperkingen. Wanneer je nog geen baan hebt gaat de jobcoach voor jouw op zoek naar een geschikte baan, die aansluit bij je mogelijkheden. Als die gevonden is zal de jobcoach je begeleiden in die baan, wat wil zeggen dat hij met je meewerkt, je de baan aanleert, je helpt met de administratie die bij een aanwerving komt kijken, dat hij je leert omgaan met je nieuwe collega’s. Als je eenmaal de taken zelfstandig kan verrichten, trekt de jobcoach zich geleidelijk terug. Hij blijft echter op afroep beschikbaar, bijvoorbeeld als je takenpakket wordt uitgebreid of aangepast. Je krijgt dus een zeer intensieve begeleiding om succes te verzekeren. Maar dan wordt er natuurlijk ook wat van jou verwacht.

Voor wie is jobcoaching ?

Om in aanmerking te komen voor de begeleiding van een jobcoach moet je een uitkering hebben of tot de participatiedoelgroep behoren. In ieder geval is jobcoaching vooral bedoeld voor mensen met een handicap die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij je mondelinge of schriftelijke aanmelding krijg je een ‘intakeformulier’ dat je moet invullen. Op basis daarvan zal de jobcoach samen met jou gaan bespreken en bekijken wat voor jou de beste manier is om aan werk te komen.

Hoe kan jij je aanmelden?

Je kunt je aanmelden door ons te bellen of te mailen. Neem contact met ons op en ga hiervoor naar ons contactformulier

Werkwijze

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen.

1 kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een begeleidingsplan geschreven met als doel ondersteuning op de werkplek en of zoeken naar werk wat bij jou past. In het plan worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn.

Belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 inzet van diverse onderzoeken in haar eigen testlokaal en arbeidsmarktoriëntatie

Na akkoord van jou op het plan worden jouw benutbare vaardigheden, capaciteiten en interesses in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met jouw huidige functie of mogelijke toekomstige functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Ook wordt er gekeken of je delen van een functie zou kunnen uitvoeren. Er wordt een beroepsprofiel voor jou opgesteld.

3 aanbodversterking: persoonlijke trainingen en scholing

In deze fase wordt je geschoold of getraind op je huidige werkplek of wanneer jij voor een baan in aanmerking kan komen maar de nieuwe werkvaardigheden nog niet hebt.

4 bemiddeling en nazorg

Samen met jou wordt gezocht naar vacatures die bij jou passen. Zoeken van werkgevers aan de hand van het beroepsprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd over een functieaanpassing wanneer dit nodig is en over premiekortingen(loonkostenvoordeel per 2018), no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van jouw werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en jouw belastbaarheid. Daarnaast wordt je sociaal en juridisch geadviseerd over een mogelijke uitkering en of aanvaarding van een nieuwe werkplek.

Duur traject

Het aantal begeleidingsuren en de inhoud van onze begeleiding wisselt per persoon en is altijd maatwerk. Ook de duur van de begeleiding is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De bedoeling is wel dat het traject of de begeleidingsuren langzaam wordt afgebouwd.

Resultaat

Je hebt geleerd jezelf te ontwikkelen op de werkplek vanuit je eigen mogelijkheden en capaciteiten en geleerd zelfstandig problemen te herkennen en deze op te lossen. Je kan naar eigen vermogen zo zelfstandig mogelijk werken in jouw functie.

Overige info?

Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is het geheel van gestructureerde, doelbewuste stappen en specifieke instrumenten met als doel mensen intensief te begeleiden in het zoeken naar en/of het behouden van een job. Jobcoaching focust op het ontwikkelen van de mensen en op het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden nodig voor een geslaagde tewerkstelling. Deze methodiek wordt toegepast door verschillende organisaties en richt zich tot verschillende (sub)doelgroepen waaronder allochtonen, kortgeschoolden, ex-gedetineerden, personen met een (arbeids)handicap, ouderen, langdurig werklozen, enz..

Jobcoaching wordt gehanteerd in zowel het reguliere als het beschermde (sociale economie) arbeidscircuit. Jobcoaching is onstaan in Amerika als een methodiek om mensen met een handicap aan een betaalde baan te helpen. Begin jaren 90 is die methodiek naar Nederland ‘overgevlogen’ en er werden ondertussen zeer veel personen met een handicap toegeleid naar een betaalde of onbetaalde baan.

Wat is Jobcarving?

Bij jobcarving splits je bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een beperking. Niet alleen zij profiteren hiervan, maar ook het bedrijf. Het draagt namelijk bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Het is aan de re-integratiedeskundige/jobcoach en de werkgever om in overleg te gaan over de taakinhoud van de functie. Het kan zijn dat een (toekomstige) werknemer het grootste deel van de taken die in de vacature vermeld zijn uit kan voeren, maar dat er enkele taken zijn die niet binnen de belastbaarheid van de werknemer passen. De kunst is dan om samen te proberen de vacature zodanig aan te passen dat deze wel binnen de belastbaarheid (of kennis en vaardigheden) van de werknemer past. Dit vergt een heel andere denkwijze van een werkgever en of een organisatie. Het makkelijkste om jobcarving uit te leggen is aan de hand van een voorbeeld:

Een logistiek bedrijf met acht heftruckchauffeurs in dienst krijgt het alsmaar drukker en komt al snel tot de conclusie dat er een heftruckchauffeur bij moet om het werk nog gedaan te krijgen. Hij komt in contact met een jobcoach die graag in gesprek wil met de werkgever om te kijken of er een passende oplossing geboden kan worden. De jobcoach bekijkt samen met de werkgever de taken die een heftruckchauffeur doet en het valt de jobcoach op dat alle heftruckchauffeurs ook enkele neventaken hebben zoals het karton opruimen en de vloer aanvegen. De jobcoach heeft wel een kandidaat die deze twee taken op zich kan nemen en hij overtuigt de werkgever ervan dat hij dan geen heftruckchauffeur nodig heeft. Dat bespaart de werkgever kosten, omdat een heftruckchauffeur een duurdere kracht is en de heftruckchauffeurs kunnen al hun aandacht richten op hun eigenlijke taak. De werkgever is na een tijdje erg tevreden en ziet dat de heftruckchauffeurs op deze manier veel efficiënter hun werk kunnen doen. Met jobcarving is het heftruckwerk eruit gehaald. (Bron infonu.nl)