Naar werk

met meer vertrouwen weer aan het werk

Introductie

‘Naar werk’ als re-integratiedienst is bedoeld voor jou wanneer je een ZW- en of AG-uitkering hebt van het UWV en jij ondersteuning kan gebruiken bij het vinden van werk. Door het inzetten van persoonsgerichte interventies worden jouw vaardigheden versterkt waardoor je effectiever en met meer vertrouwen naar werk toe wordt geleid en werk behoudt.

Enkele onderdelen van de re-integratiedienst ‘Naar Werk’ zijn:
– Sollicitatietraining
– Bemiddeling
– Coaching
– Nazorg

Bij het aanvaarden van werk wordt jij en de werkgever ondersteund bij het aanvragen van voorzieningen, subsidies en bij het opstellen van de benodigde overeenkomsten. Wil je meer informatie dan kun je contact met ons opnemen, ga hiervoor naar ons contactformulier.

Werkwijze

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen.

1 kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een re-integratieplan geschreven met als doel het vinden van een baan hetzij in eigen of ander passend werk bij een andere werkgever. Hierbij worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn. Belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 Arbeidsmarktoriëntatie en opstellen zoekprofiel

Na akkoord van jou en het UWV op het re-integratieplan worden jouw mogelijkheden in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Er wordt een zoekprofiel voor jou opgesteld.

3 aanbodversterking: persoonlijke training

In deze fase wordt je getraind in je sollicitatievaardigheden en ondersteund bij het solliciteren naar geschikte functies. Een brief en CV worden opgesteld.

4 bemiddeling en nazorg

Er wordt samen met jou gezocht naar (passende) vacatures. Acquisitie van werkgevers aan de hand van het zoekprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd, indien van toepassing, over premiekortingen(loonkostenvoordeel per 2018), no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van de werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en jouw belastbaarheid. Daarnaast wordt je sociaal en juridisch geadviseerd over een mogelijke uitkering en of aanvaarding van een nieuwe werkplek.

Duur van een traject

De duur van het traject; voor klanten met een Zw-uitkering max. 6 maanden en klanten met een Wajong/Wia uitkering max. 9 maanden.

Trajectresultaat

  • Jouw arbeidsmogelijkheden zijn bepaald en Je bent in staat om gericht te solliciteren naar (passende) geschikte vacatures.
  • Je hebt een andere (passende) baan of een richting in toekomstige mogelijkheden.
  • Nazorg langer dan 6 maanden.

Regio

De coaches van Cachet zijn werkzaam in de provincie Gelderland, Overijssel en Utrecht. Zij komen graag bij u op huisbezoek of op locatie in de eigen woonomgeving.